Po prostu finanse – świat finansów na wyciągnięcie ręki!

Dowiedz się o czym się mówi wśród rekinów finansjery

Polityka Prawo

Znika obowiązek zakrywania ust i nosa na otwartej przestrzeni

Od soboty 15 maja 2021 znika obowiązek zakładania maseczki na otwartej przestrzeni, jednak należy ją mieć przy sobie gdyby nie dało się zachować określonego prawem dystansu społecznego (1,5m od następnej osoby). Maseczkę dalej musimy mieć w pomieszczeniach zamkniętych z enumeratywnie wymienionymi wyjątkami.

Wprowadzony obowiązek rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii opublikowanym 6 maja w Dzienniku Ustaw o noszeniu maseczek w przestrzeni publicznej został delegowany ze względu na spadek wskaźnika liczby zachorowań na 100 000 osób poniżej 15 osób.

Nadal jednak zakrywać usta i nos należy w środkach transportu publicznego, w samolotach, jak również na terenie nieruchomości wspólnych, np. na klatkach schodowych, w windach oraz w zakładach pracy, jeżeli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba, chyba, że pracodawca postanowi inaczej.Zakrywać usta należy w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, poczcie, jak również w kościołach w czasie mszy św. i nabożeństw.

Obowiązek dystansu społecznego wynoszący 1.5m gdy osoby przemieszczają się pieszo doznaje ograniczeń gdy praktycznie nie da się go zrealizować ze względu na opiekię:

a) dzieckiem do ukończenia 13. roku życia,

b) osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie,

Wyłączone z obowiązku trzymania dystansu społecznego są również osoby, które stale zamieszkują pod jednym dachem.

Jakie są wyjątki od obowiązku zasłaniania ust w budynkach?

Ustawodawca wymienił bardzo kazuistyczne sytuacje podczas, których zostaje się zwolnionym z obowiązku noszenia maseczki w przestrzeni publicznej – świetle nowych przepisów, z obowiązku noszenia maseczek zwolnione są – tak jak dotychczas – duchowni sprawujący kult religijny, jak również osoby wykonujące zadania służbowe, np. żołnierze, sędziowie, trenerzy. Zdający egzaminy oraz osoby je przeprowadzające również nie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa, pod warunkiem zachowania odległość pomiędzy poszczególnymi osobami co najmniej 1,5 m. Nakazu zakrywania ust i nosa nie stosuje się podczas zawierania małżeństwa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo przed duchownym.

Odkryć usta i nos możemy, gdy wymagana jest od nas identyfikacja lub potwierdzenie tożsamości, a także w związku ze świadczeniem danej osobie usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia. Dopuszczone jest także ściągnięcie maseczki, by umożliwić komunikowanie się z osobą doświadczającą trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się.

Całkowicie zwolnione od noszenia maseczek są osoby:

całościowych zaburzeń rozwoju,
zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim,
trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

Odsłonić usta i nos możemy także, by spożyć posiłek w pracy lub po zajęciu miejsca w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc.

W tym ostatnim przypadku trzeba jednak przedstawić zaświadczenie lekarskie lub inny dokument potwierdzający całościowe zaburzenia rozwoju, zaburzenia psychiczne, niepełnosprawność intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim lub trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

moderator1
Author: moderator1

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Warning: Undefined variable $handle in /home/platne/serwer99779/public_html/poprostufinanse/wp-content/plugins/elegance-modal-box/elegance-modal.php on line 56

Pin It on Pinterest