Po prostu finanse – świat finansów na wyciągnięcie ręki!

Dowiedz się o czym się mówi wśród rekinów finansjery

Biznes Gospodarka Polityka

Bony mieszkaniowe sposobem na realizacje zadań polityki mieszkaniowej państwa

Bon mieszkaniowy i rządowy program poręczeniowo-gwarancyjny dla spłaty kredytów hipotecznych to nowe formy pomocy w zakupie lub najmie mieszkania – zarówno dla małżeństw, jak i singli. W Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii trwają prace nad mechanizmami służącymi zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych Polaków. Instrumenty te są częścią Polskiego Ładu, ogłoszonego dziś przez premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jarosława Gowina.

Bon mieszkaniowy, a właściwie bony mieszkaniowe: społeczny i rodzinny, będą stanowić bezzwrotną dotację państwa skierowaną do obywateli pragnącą nabyć nowe mieszkanie (z rynku wtórnego lub pierwotnego), a także wybudować dom. Kwota dotacji jest uzależniona od liczby dzieci w rodzinie. Maksymalna kwota z obu programów wynosi 185 tys zł.

 Bon będzie przyznawany bez jakiegokolwiek kryterium wieku, dochodu, kryterium powierzchni. Wysokość bonu mieszkaniowego będzie uzależniona tylko od jednego wskaźnika – liczby osób, które składają się na tę rodzinę. Im więcej dzieci, tym bon mieszkaniowy będzie wyższy. Ten wskaźnik będzie wzrastał w przypadku osób z niepełnosprawnością – podaje Jarosław Gowin.

Bon mieszkaniowy będzie przyznawany na wniosek, decyzją terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Bon będzie można zrealizować od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku następującego po roku jego przyznania, z możliwością przedłużenia – za opłatą – jego ważności o kolejny rok.

Środki będą przekazywane przez banki pośredniczące – w zależności od rodzaju bonu – na rachunek właściwego podmiotu (tj. TBS/SIM, spółdzielni mieszkaniowej, dewelopera etc.).

Jak podaje MRPiT, przewidywane są dwa warianty bonu: społeczny i rodzinny.

Społeczny bon mieszkaniowy

Społeczny bon mieszkaniowy będzie przeznaczony dla osób, które nie mają własnego mieszkania, a ich dochody ograniczają możliwość uzyskania kredytu. Przeznaczyć go będzie można na partycypację w towarzystwie budownictwa społecznego (TBS/SIM), od których wynajmowane będzie mieszkanie, albo na sfinansowanie wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej.

Przyjmuje się, że:

  • jednoosobowe gospodarstwa domowe otrzymałyby pomoc w wysokości 5 tys. zł,
  • małżeństwo bez dzieci – 10 tys. zł,
  • małżeństwo z jednym dzieckiem – 25 tys. zł,
  • małżeństwo z dwojgiem dzieci – 40 tys. zł.

Rodzinny bon mieszkaniowy

Z kolei rodzinny bon mieszkaniowy zaplanowano z myślą o rodzinach, w których skład wchodzi co najmniej troje dzieci lub osób niepełnosprawnych. Będzie go można przeznaczyć na partycypację w TBS/SIM, wkład mieszkaniowy w spółdzielni mieszkaniowej, a ponadto na zakup mieszkania/domu jednorodzinnego lub budowę domu jednorodzinnego. Dodatkowo wysokość wsparcia będzie wyższa o 45 tys. zł, jeżeli rodzina przed dniem realizacji bonu nie posiadała mieszkania lub domu, albo ich metraż nie przekraczał 65 m. kw.

Na wysokość bonu mieszkaniowego będzie wpływać także liczba członków gospodarstwa domowego. Przyjmuje się, że:

  • małżeństwo z trojgiem dzieci – 55 tys. zł (dla rodzin posiadających mieszkanie/dom – opcja 1) lub 100 tys. zł (dla rodzin nieposiadających mieszkania/domu lub posiadających do 65 m. kw. – opcja 2),
  • małżeństwo z czworgiem dzieci – 70 tys. zł (opcja 1) lub 115 tys. zł (opcja 2),
  • małżeństwo z pięciorgiem dzieci – 85 tys. zł (opcja 1) lub 130 tys. zł (opcja 2),
  • małżeństwo z sześciorgiem dzieci – 100 tys. zł (opcja 1) lub 145 tys. zł (opcja 2).

Rządowy program poręczeniowo-gwarancyjny dla spłaty kredytów hipotecznych

Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii pracuje także nad programem przeznaczonym dla osób posiadających zdolność kredytową, ale niedysponujących oszczędnościami na pokrycie wymaganego przez banki wkładu własnego. Wstępne założenia przewidują, że gwarancja udzielana będzie do wysokości 40% wartości mieszkania, w przypadku gdy mamy do czynienia z zakupem mieszkania bez wkładu własnego, zarówno na rynku pierwotnym jak i wtórnym. Efektem takiego rozwiązania ma być zniesienie lub znaczne ograniczenie nakładanego na kredytobiorców obowiązku wniesienia wkładu własnego.

W dokumencie programowym “Polski Ład” możemy przeczytać, że  gwarancje państwa do 100 tys. zł wkładu własnego dla biorących kredyt lub przekazało dofinansowanie w wysokości do 160 tys. zł dla osób korzystających z mieszkalnictwa społecznego czy też dla rodzin wielodzietnych, w zależności od liczebności rodziny.

moderator1
Author: moderator1

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


Warning: Undefined variable $handle in /home/platne/serwer99779/public_html/poprostufinanse/wp-content/plugins/elegance-modal-box/elegance-modal.php on line 56

Pin It on Pinterest