Scoring BIK – co to jest, jak działa, co ma na niego wpływ?

co to jest scoring bik
Sprawdź, co to jest scoring BIK i jak go poprawić.

W dzisiejszym świecie, gdzie korzystanie z kredytów i pożyczek stało się powszechne, istnieje potrzeba rzetelnej oceny wiarygodności kredytowej konsumentów. W Polsce Biuro Informacji Kredytowej (BIK) odgrywa kluczową rolę w tym procesie, dzięki swojemu narzędziu znanemu jako scoring BIK. Ale czym dokładnie jest scoring BIK i jak wpływa na naszą zdolność kredytową? W niniejszym artykule przyjrzymy się bliżej temu pojęciu, jego działaniu i czynnikom, które mogą mieć wpływ na nasz scoring BIK. Pozwoli nam to lepiej zrozumieć, jak budować pozytywny scoring BIK i uzyskać korzystne warunki kredytowe.

Co to jest scoring BIK?

Scoring BIK odnosi się do procesu oceny kredytowej przeprowadzanej przez Biuro Informacji Kredytowej (BIK) w Polsce. BIK jest jednym z największych biur informacji kredytowej w kraju i gromadzi dane dotyczące historii kredytowej konsumentów.

Scoring BIK to metoda oceny wiarygodności kredytowej, która ma na celu oszacowanie ryzyka związanego z udzieleniem kredytu lub pożyczki. Proces ten polega na analizie różnych czynników, takich jak historii kredytowej, dochody, zobowiązania finansowe i inne informacje zgromadzone w bazie danych BIK. Na podstawie tych informacji BIK przypisuje konsumentowi określony wynik punktowy, który jest jednym z czynników branych pod uwagę przez banki i instytucje finansowe przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu kredytu lub pożyczki.

Wynik punktowy uzyskany w scoringu BIK może mieć wpływ na decyzję o przyznaniu kredytu, jego warunkach (takich jak wysokość oprocentowania) oraz na ewentualne wymagane zabezpieczenia. Im wyższy wynik punktowy, tym większa szansa na otrzymanie korzystnych warunków kredytowych.

Warto zauważyć, że scoring BIK jest tylko jednym z wielu czynników branych pod uwagę przez banki i instytucje finansowe przy ocenie kredytowej. Każda instytucja może mieć również swoje własne kryteria i procedury oceny kredytowej, dlatego wynik scoringu BIK nie jest jedynym decydującym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji kredytowej.

Co obniża scoring BIK?

Wynik scoringu BIK może zostać obniżony przez różne czynniki, które mogą wskazywać na większe ryzyko kredytowe. Oto kilka czynników, które mogą mieć negatywny wpływ na scoring BIK:

 1. Opóźnienia lub brak spłaty kredytów lub pożyczek: Jeśli w przeszłości zdarzały się opóźnienia w spłacie rat kredytowych lub pożyczkowych lub jeśli kredyt nie został spłacony, może to negatywnie wpłynąć na scoring BIK.
 2. Brak historii kredytowej: Jeśli osoba nie ma historii kredytowej lub nie miała wcześniej żadnych pożyczek lub kredytów, scoring BIK może być niższy, ponieważ brak informacji utrudnia ocenę ryzyka kredytowego.
 3. Wysokie zadłużenie: Jeśli konsument ma dużą ilość zobowiązań finansowych w stosunku do swoich dochodów, może to wpłynąć negatywnie na scoring BIK. Banki i instytucje finansowe mogą interpretować wysokie zadłużenie jako większe ryzyko niespłacenia nowego kredytu.
 4. Zbyt wiele zapytań o kredyt: Jeśli osoba złożyła wiele wniosków o kredyt w krótkim czasie, może to wskazywać na nadmierne ryzyko lub desperację finansową. W rezultacie scoring BIK może zostać obniżony.
 5. Nieaktualne lub błędne informacje w raporcie kredytowym: Jeśli w raporcie kredytowym zawarte są nieaktualne informacje lub błędy dotyczące historii kredytowej, może to negatywnie wpłynąć na scoring BIK.

Warto pamiętać, że scoring BIK jest złożonym procesem, a wiele czynników może mieć wpływ na wynik punktowy. Każda instytucja finansowa może również mieć swoje własne kryteria oceny kredytowej, które mogą się różnić od scoringu BIK.

Przeczytaj także: Jak wyjść z długów i odzyskać finansową wolność

Jak poprawić scoring BIK?

Aby polepszyć swój scoring BIK, istnieje kilka kroków, które można podjąć. Oto kilka sugestii:

 1. Spłata zobowiązań terminowo: Regularne i terminowe spłacanie rat kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych ma kluczowe znaczenie. Unikaj opóźnień w spłacie oraz niespłacania długów, ponieważ mają one negatywny wpływ na scoring BIK.
 2. Utrzymywanie niskiego zadłużenia: Staraj się utrzymać saldo zadłużenia na niskim poziomie w stosunku do swoich dochodów. Zbyt duże zadłużenie może sygnalizować większe ryzyko kredytowe. Przestrzegaj zasady nieprzekraczania zdolności kredytowej i staraj się spłacać swoje zobowiązania regularnie.
 3. Budowanie pozytywnej historii kredytowej: Jeśli nie masz jeszcze historii kredytowej, rozważ wzięcie niewielkiego kredytu lub karty kredytowej i regularną spłatę zadłużenia. To pomoże w budowaniu pozytywnej historii kredytowej, co może wpływać na polepszenie scoringu BIK.
 4. Aktualizacja i monitorowanie raportu kredytowego: Regularnie sprawdzaj swoje raporty kredytowe i upewnij się, że zawierają one dokładne i aktualne informacje. Jeśli zauważysz jakieś błędy lub nieaktualne dane, skontaktuj się z Biurem Informacji Kredytowej (BIK) w celu ich skorygowania.
 5. Ograniczenie liczby wniosków o kredyt: Staraj się unikać nadmiernych wniosków o kredyt, ponieważ każde zapytanie jest rejestrowane i może wpływać na scoring BIK. Skoncentruj się na starannym wyborze instytucji finansowej i złożeniu wniosków tylko tam, gdzie faktycznie jesteś zainteresowany otrzymaniem kredytu.
 6. Zachowanie stabilności finansowej: Kontynuuj pracę lub działalność gospodarczą na stałe, jeśli to możliwe. Stabilność zatrudnienia i dochodów może być pozytywnie oceniana przez scoring BIK.

Pamiętaj, że poprawa scoringu BIK wymaga czasu i konsekwencji. Regularne dbanie o swoje zobowiązania finansowe i utrzymywanie dobrej historii kredytowej przynosi stopniowe polepszenie scoringu BIK.

Opracowanie: Portal finansowy Money Wire

Total
0
Shares
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Previous Article
kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny - czym jest i co trzeba o nim wiedzieć?

Next Article
kredyt bez wkładu własnego

Na czym polega kredyt bez wkładu własnego i gdzie uzyskać?